VANAF 28 APRIL ZIJN WIJ WEER OPEN!

Update 24 april

Vanaf 28 april is onze praktijk weer geopend voor reguliere mondzorg! Wij zullen u echter vragen uw afspraak uit te stellen, indien
• u of uw gezinsleden en/of huisgenoten bewezen corona hebben of in thuisisolatie zijn geplaatst
• u korter dan 2 weken genezen bent van corona en u of uw huishoudcontacten corona symptomen heeft, verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid en/of koorts > 38 graden
• u of uw huishoudcontacten in thuisisolatie zijn
• u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met verstandelijke beperking woont

Bij spoedklachten zullen wij u doorverwijzen naar een coronacentrum acute mondzorg.

Aanvullende gedragsregels in onze praktijk
• Kom op tijd, niet te vroeg
• Kom zoveel mogelijk alleen, zonder onnodige begeleiding
• We nemen meer tijd voor cliënten zodat u zo min mogelijk mensen treft
• Kom pas op de afgesproken tijd naar binnen
• Was uw handen/gebruik de beschikbare desinfectie in de behandelkamer
• Raak zo min mogelijk meubilair, balie, stoelen en deurklinken aan

Clean Room Policy
• Respecteer de 1,5 meter afspraak
• Het toilet is niet beschikbaar in Covid-19 tijd
• Alle folders ontvangt u digitaal
• Behandelplannen en begrotingen ontvangt u digitaal
• Verwijzingen ontvangt u digitaal

Hygiëne
• We hebben voldoende beschermingsmiddelen
• We reinigen volgens richtlijnen RIVM/WIP
• We dragen face shields
• We ventileren maximaal
• U krijgt een spoelmiddel voor behandeling

Triage
• We werken met een triage systeem
• We stellen bij élke cliënt dezelfde vragen
• We beoordelen of we u passend van dienst kunnen zijn
• We verwijzen u naar het Corona Acute Mondzorg Centrum indien nodig

Comments are closed.

Wij zijn lid van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Tandheelkunde.

Onze zorgprofessionals staan geregistreerd in het Nederlandse BIG-register (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).

Onze mondhygiënisten zijn ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten.